Hung1000123

Gia nhập ngày 24 tháng 8 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
HI MỌI NGƯỜI:
Là một Thành viên của Wikipedia, tham gia ngày 24/08/2020, đang hướng đến mục tiêu có 1000 lượt chỉnh sửa tốt,sinh ngày 01/08/2007 cố vấn là [[Thành viên: Nothing I Can't|thảo luận (mình toàn hỏi xàm thôi)]]
{{user vi}}
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Thành viên tự xác nhận}}
{{Thành viên yêu thích Tom và Jerry}}
{{Thành viên:Farewell/Hộp thành viên/Tôn trọng bản quyền}}
{{Thành viên:A/signsposts}}
Giờ Việt Nam: '''{{#time:G|+7 hours}}<span style="text-decoration:blink">:</span>{{#time:i|0 minutes}} {{#time:|+7 hours}}'''<br>
{{User time zone|UTC+07:00|alarm}}
Một số hộp mình sử dụng của một số thành viên khác nên thông cảm nha
{{Gia nhập Wikipedia|ngày=24|tháng=08|năm=2020}}
(cho mình mượn sài nha mấy bạn!)
những bài nhạc yêu thích: sẽ thuòng xuyên cập nhật]
https://drive.google.com/file/d/16B9jRYe9DTBWQ5y01QgInrpzlqJNoFtk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeIaZnvr19uuDSSf9iXLO23Hv5soEu7-/view?usp=sharing
{{Đi học}}
 
Giờ Việt Nam: '''{{#time:G|+7 hours}}<span style="text-decoration:blink">:</span>{{#time:i|0 minutes}} {{#time:|+7 hours}}'''<br>
Một số hộp mình sử dụng của một số thành viên khác nên thông cảm nha
(cho mình mượn sài nha mấy bạn!)
168

lần sửa đổi