Hung1000123

Gia nhập ngày 24 tháng 8 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
https://drive.google.com/file/d/1FeIaZnvr19uuDSSf9iXLO23Hv5soEu7-/view?usp=sharing
{{Đi học}}
=== Danh sách các đóng góp ===
<div style="height:450px; overflow:auto; background:white;">{{Đặc biệt:Đóng góp/Hung1000123}}<br>''Xem thêm: [[Đặc biệt:Đóng góp/Hung1000123]]''</div>
 
Giờ Việt Nam: '''{{#time:G|+7 hours}}<span style="text-decoration:blink">:</span>{{#time:i|0 minutes}} {{#time:|+7 hours}}'''<br>
168

lần sửa đổi