Khác biệt giữa các bản “Tường lửa (trò chơi truyền hình)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Các ô tiền thưởng có giá trị từ 1.000 đồng đến 12.500.000 đồng và được sắp xếp như sau:
{|class = "wikitable" style="text-align:center"
| 1.000 đồng || 2.500.000 đồng || 10.000 đồng || 10.000.000 đồng || 5.000 đồng || 5.000.000 đồng || 1.000 đồng || bgcolor="GoldRed" |'''12.500.000''' đồng|| 1.000 đồng || 5.000.000 đồng || 5.000 đồng || 10.000.000 đồng || 10.000 đồng || 2.500.000 đồng || 1.000 đồng
|}
 
Các ô tiền thưởng có giá trị từ 1.000 đồng đến 125.000.000 đồng và được sắp xếp như sau:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
| 1.000 đồng || 2.500.000 đồng || 10.000 đồng || 5.000.000 đồng || 5.000 đồng || 12.500.000 đồng || 1.000 đồng || 25.000.000 đồng || 1.000 đồng || 50.000.000 đồng || 5.000 đồng || 100.000.000 đồng || 10.000 đồng || bgcolor="GoldRed" |'''125.000.000''' đồng|| 1.000 đồng
|}
 
Các ô tiền thưởng có giá trị từ 1.000 đồng đến 500.000.000 đồng và được sắp xếp như sau:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
| 1.000 đồng || 25.000.000 đồng || 10.000 đồng || 50.000.000 đồng || 5.000 đồng || 100.000.000 đồng || 1.000 đồng || 150.000.000 đồng || 1.000 đồng || 200.000.000 đồng || 5.000 đồng || 250.000.000 đồng || 10.000 đồng || bgcolor="GoldRed" |'''500.000.000''' đồng|| 1.000 đồng
|}
 
Số tiền thỏa thuận có thể lên đến 307.500.000 đồng (mùa 1 là 217.500.000 đồng), nếu giành được 187.500.000 đồng từ vòng 1, trả lời đúng cả 6 câu hỏi trong hai vòng cuối.
 
Tổng số tiền có thể nhận được tối đa là '''<font color=Red>6.187.494.000 đồng'''</font>, nếu trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong suốt cuộc chơi, tất cả các quả bóng màu xanh lá cây rơi vào ô có giá trị cao nhất, sử dụng hết các quyền "nhân đôi" và "nhân ba"; tất cả các quả bóng thu hồi màu đỏ đều rơi vào ô 1.000 đồng.
 
== Phát sóng ==
Người dùng vô danh