Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cổng thông tin:Chiến tranh Việt Nam”

test random portal
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(test random portal)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Random portal component|max=12|header=Bài viết chon lọc|footer=Lưu trữ/Đề cử|subpage=Bài viết chọn lọc}}
 
{{/box-headerRandom portal component|max=4|header=Bạn có biết...|{{FULLPAGENAME}}footer=Lưu trữ/Đề cử|subpage=Bạn có biết|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Bạn có biết}}
{{/box-footer|[[Chủ đề:Chiến tranh Việt Nam/Bạn có biết|Lưu trữ/Đề cử]]}}
 
{{Random portal component|max=5|header=Hình ảnh nhân vật |footer=Lưu trữ/Đề cử|subpage=Hình ảnh nhân vật chọn lọc}}
18.453

lần sửa đổi