MeigyokuThmn

Tham gia ngày 2 tháng 11 năm 2016
 
=== Bookmark để nhanh chóng tạo bài mới trên Wikipedia Tiếng Việt ===
<syntaxhighlight lang="javascript">
javascript:(function(){var a=prompt("Hãy nhập tên bài viết mà bạn muốn tạo mới:");a?window.open("<nowiki>https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=</nowiki>"+encodeURIComponent(a)+"&action=edit"):0})()
</syntaxhighlight>
 
Quý vị có thể chép đoạn URI này, tạo một bookmark mới rồi dán nó vào làm địa chỉ, sau này nếu muốn tạo nhanh bài viết mới thì chỉ cần click vào bookmark này thì sẽ có hộp thoại hiện ra, nhập tên bài viết muốn tạo rồi bấm OK, trang web tạo bài mới sẽ tự động được bật lên.