Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại học Quốc gia Hà Nội”

n
Thay đổi nội dung
(Bổ sung info <admin> >)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Thay đổi nội dung)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
ĐHQGHN là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; ngang tầm khu vực, dần đạt trình độ quốc tế; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục đại học tiên tiến.
 
2. '''Lịch sử thành lập'''
 
Đi học phải chú ý nghe giảng, về viết bài thu hoạch nhé :)) Chứ không phải đi lên hội trường ngồi chơi, không chú ý thầy cô giảng rồi về mở Wikipedia lên chép đâu :33 iuu
3

lần sửa đổi