Khác biệt giữa các bản “Vương Đình Huệ”

sửa chính tả
n
(sửa chính tả)
*Ngày 25/4/2006: tại [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam X|Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng]], ông được bầu làm Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương]].
*Từ 7/2006 đến 8/2011: Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban Chấp hành Trung ương]] khóa 10, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan [[Kiểm toán Nhà nước (Việt Nam)|Kiểm toán Nhà nước]].
*Ngày 19/1/2011: tại [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI|Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng]], ông tác đắc cử [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII|Ủy viêviên Ban Chấp hành Trung ương]].
*Ngày 28/12/2012: ông được [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]] phân công giữ chức Trưởng [[Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|ban Kinh tế Trung ương.]]
*Ngày 28/1/2016: tại [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XII|Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII]] của, ông là [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII|Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương]] khóa thứ 3 liên tiếp. Tại Hội nghị lần thứ 1 [[Ban Chấp hành Trung ương|Ban Chấp hành Trung ương Đảng]] khóa XII, ông được bầu vào [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]].
*Từ 1/2016 đến 4/2016: [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Bộ Chính trị]], Trưởng [[Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|ban Kinh tế Trung ương.]]
*Từ 4/2016 đến 2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ.