Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Thung lũng tượng đài”

n
Motthoangwehuong đã đổi Thảo luận:Monument Valley thành Thảo luận:Thung lũng tượng đài: Tên "Thung lũng tượng đài" cho đến nay đã được phổ biến rộng để chỉ Monument Valley.
n (Motthoangwehuong đã đổi Thảo luận:Monument Valley thành Thảo luận:Thung lũng tượng đài: Tên "Thung lũng tượng đài" cho đến nay đã được phổ biến rộng để chỉ Monument Valley.)