Khác biệt giữa các bản “Bộ Y tế (Việt Nam)”

n
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
n
|-
| -
| rowspan="2" | GS. Tiến sĩ [[Nguyễn Thanh Long]]
| [[7 tháng 7]] năm [[2020]]
| 11 tháng 11 năm 2020
| Đương nhiệm
| {{số năm theo năm và ngày|2020|7|7|2020|11|11}}
| ''Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế''
| Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế
|-
|13
|12 tháng 11 năm 2020
| Đương nhiệm
|{{số năm theo năm và ngày|2020|11|12}}
|Bộ trưởng Bộ Y tế
|
|}