Khác biệt giữa các bản “Internet Vạn Vật”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa Sửa ngày tháng năm
'''Internet Vạn Vật''', hay cụ thể hơn là '''Mạng lưới vạn vật kết nối Internet '''hoặc là''' Mạng lưới thiết bị kết nối Internet''' (tiếng Anh: ''Internet of Things'', viết tắt ''IoT'') là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "thiết bị thông minh"), phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, , cùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu. Năm 2013, tổ chức ''Global Standards Initiative on Internet of Things'' (IoT-GSI) đinh nghĩa IoT là "hạ tầng cơ sở toàn cầu phục vụ cho xã hội thông tin, hỗ trợ các dịch vụ (điện toán) chuyên sâu thông qua các vật thể (cả thực lẫn ảo) được kết nối với nhau nhờ vào công nghệ thông tin và truyền thông hiện hữu được tích hợp," và với mục đích ấy một "vật" là "một thứ trong thế giới thực (vật thực) hoặc thế giới thông tin (vật ảo), mà ''vật'' đó có thể được nhận dạng và được tích hợp vào một mạng lưới truyền thông". Hệ thống IoT cho phép ''vật'' được cảm nhận hoặc được điều khiển từ xa thông qua hạ tầng mạng hiện hữu, tạo cơ hội cho thế giới thực được tích hợp trực tiếp hơn vào hệ thống điện toán, hệ quả là hiệu năng, độ tin cậy và lợi ích kinh tế được tăng cường bên cạnh việc giảm thiểu sự can dự của con người. Khi IoT được gia tố và , công nghệ này trở thành một dạng thức của với tính tổng quát cao hơn, ba.
[[Tập tin:Mang luoi thiet bi ket noi internet.jpg|thumb|right|300px|Mô tả tương tác của mạng lưới thiết bị kết nối Internet]]
'''Internet Vạn Vật''', hay cụ thể hơn là '''Mạng lưới vạn vật kết nối Internet '''hoặc là''' Mạng lưới thiết bị kết nối Internet''' (tiếng Anh: ''Internet of Things'', viết tắt ''IoT'') là một [[liên mạng]], trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "[[thiết bị thông minh]]"), phòng ốc và các trang thiết bị khác được [[Hệ thống nhúng|nhúng]] với các bộ phận điện tử, [[phần mềm]], [[cảm biến]], [[cơ cấu chấp hành]] cùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu.<ref name="Linux Things">{{Chú thích web |url=https://www.linux.com/news/who-needs-internet-things |tiêu đề=Who Needs the Internet of Things? |tên 1=Eric |họ 1=Brown |website=Linux.com |ngày tháng=13 September 2016 |ngày truy cập=ngày 27 tháng 7 năm 2017|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170504102932/https://www.linux.com/news/who-needs-internet-things|ngày lưu trữ=ngày 4 tháng 5 năm 2017}}</ref><ref name="Linux 21OSP">{{Chú thích web |url=http://www.linux.com/NEWS/21-OPEN-SOURCE-PROJECTS-IOT |tiêu đề=21 Open Source Projects for IoT |tên 1=Eric |họ 1=Brown |website=Linux.com |ngày tháng=20 September 2016 |ngày truy cập=ngày 27 tháng 7 năm 2017|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170317003603/https://www.linux.com/NEWS/21-OPEN-SOURCE-PROJECTS-IOT|ngày lưu trữ=ngày 17 tháng 3 năm 2017}}</ref><ref name="ITU">{{Chú thích web |url=http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/Pages/default.aspx |tiêu đề=Internet of Things Global Standards Initiative |work=ITU |ngày truy cập=26 June 2015|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170713004533/http://www.itu.int/en/ITU-T/gsi/iot/Pages/default.aspx|ngày lưu trữ=ngày 13 tháng 7 năm 2017}}</ref> Năm 2013, tổ chức ''Global Standards Initiative on Internet of Things'' (IoT-GSI) đinh nghĩa IoT là "hạ tầng cơ sở toàn cầu phục vụ cho xã hội thông tin, hỗ trợ các dịch vụ (điện toán) chuyên sâu thông qua các vật thể (cả thực lẫn ảo) được kết nối với nhau nhờ vào công nghệ thông tin và truyền thông hiện hữu được tích hợp,"<ref name="ITU"/> và với mục đích ấy một "vật" là "một thứ trong thế giới thực (vật thực) hoặc thế giới thông tin (vật ảo), mà ''vật'' đó có thể được nhận dạng và được tích hợp vào một mạng lưới truyền thông".<ref>International Telecommunication Union, Overview of the Internet of things, Recommendation ITU-T Y.2060, June 2012</ref> Hệ thống IoT cho phép ''vật'' được cảm nhận hoặc được điều khiển từ xa thông qua hạ tầng mạng hiện hữu,<ref>{{Chú thích web |url=https://hbr.org/resources/pdfs/comm/verizon/18980_HBR_Verizon_IoT_Nov_14.pdf |tiêu đề=Internet of Things: Science Fiction or Business Fact? |website=Harvard Business Review |ngày tháng=November 2014 |ngày truy cập=23 October 2016|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20151220172952/https://hbr.org/resources/pdfs/comm/verizon/18980_HBR_Verizon_IoT_Nov_14.pdf|ngày lưu trữ=ngày 20 tháng 12 năm 2015}}</ref> tạo cơ hội cho thế giới thực được tích hợp trực tiếp hơn vào hệ thống điện toán, hệ quả là hiệu năng, độ tin cậy và lợi ích kinh tế được tăng cường bên cạnh việc giảm thiểu sự can dự của con người.<ref>{{cite book |url=http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/Converging_Technologies_for_Smart_Environments_and_Integrated_Ecosystems_IERC_Book_Open_Access_2013.pdf |title=Internet of Things: Converging Technologies for Smart Environments and Integrated Ecosystems |first1=Ovidiu |last1=Vermesan |first2=Peter |last2=Friess |publisher=River Publishers |location=Aalborg, Denmark |year=2013 |isbn=978-87-92982-96-4|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170704233537/http://www.internet-of-things-research.eu/pdf/Converging_Technologies_for_Smart_Environments_and_Integrated_Ecosystems_IERC_Book_Open_Access_2013.pdf|ngày lưu trữ=ngày 4 tháng 7 năm 2017}}</ref><ref>{{Chú thích web |url=https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/trends/iot/introduction_to_IoT_november.pdf |tiêu đề=An Introduction to the Internet of Things (IoT) |nhà xuất bản=Lopez Research |vị trí=San Francisco, California |website=Cisco.com |ngày tháng=November 2013 |ngày truy cập=ngày 28 tháng 7 năm 2016|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170709190113/http://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/trends/iot/introduction_to_IoT_november.pdf|ngày lưu trữ=ngày 9 tháng 7 năm 2017}}</ref><ref>{{Chú thích web |url=http://cordis.europa.eu/fp7/ict/enet/documents/publications/iot-between-the-internet-revolution.pdf |tiêu đề=The Internet of Things: Between the Revolution of the Internet and the Metamorphosis of Objects |tên 1=Gérald |họ 1=Santucci |website=European Commission Community Research and Development Information Service |ngày truy cập=ngày 28 tháng 7 năm 2016|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170702022633/http://cordis.europa.eu/fp7/ict/enet/documents/publications/iot-between-the-internet-revolution.pdf|ngày lưu trữ=ngày 2 tháng 7 năm 2017}}</ref><ref>{{Chú thích web |url=http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/Internet-of-things.pdf |tiêu đề=From the Internet of Computers to the Internet of Things |tên 1=Friedemann |họ 1=Mattern |tên 2=Christian |họ 2=Floerkemeier |website=[[ETH Zurich]] |ngày truy cập=23 October 2016|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170629202755/http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/Internet-of-things.pdf|ngày lưu trữ=ngày 29 tháng 6 năm 2017}}</ref><ref>{{Chú thích web |url=http://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/Reaping-the-Benefits-of-the-Internet-of-Things.pdf |tiêu đề=Reaping the Benefits of the Internet of Things |tên 1=Aala Santhosh |họ 1=Reddy |website=Cognizant |ngày tháng=May 2014 |ngày truy cập=23 October 2016|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170711100702/https://www.cognizant.com/InsightsWhitepapers/Reaping-the-Benefits-of-the-Internet-of-Things.pdf|ngày lưu trữ=ngày 11 tháng 7 năm 2017}}</ref><ref>{{Chú thích web |url=http://connectedworld.com/the-supply-chain-changing-at-the-speed-of-technology/ |tiêu đề=The Supply Chain: Changing at the Speed of Technology |work=Connected World |tên 1=Tim |họ 1=Lindner |ngày tháng=13 July 2015 |ngày truy cập=ngày 28 tháng 7 năm 2017|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170710220808/https://connectedworld.com/the-supply-chain-changing-at-the-speed-of-technology/|ngày lưu trữ=ngày 10 tháng 7 năm 2017}}</ref> Khi IoT được gia tố [[cảm biến]] và [[cơ cấu chấp hành]], công nghệ này trở thành một dạng thức của [[hệ thống ảo-thực]] với tính tổng quát cao hơn, bao gồm luôn cả những công nghệ như [[điện lưới thông minh]], [[nhà máy điện ảo]], [[nhà thông minh]], [[vận tải thông minh]] và [[thành phố thông minh]]. Mỗi ''vật'' được nhận dạng riêng biệt trong [[Hệ thống nhúng|hệ thống điện toán nhúng]] và có khả năng phối hợp với nhau trong cùng hạ tầng [[Internet]] hiện hữu. Các chuyên gia dự báo rằng Internet Vạn Vật sẽ ôm trọn chừng 30 tỉ ''vật'' trước năm 2020.<ref>{{Chú thích web |url=https://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/internet/popular-internet-of-things-forecast-of-50-billion-devices-by-2020-is-outdated |tiêu đề=Popular Internet of Things Forecast of 50 Billion Devices by 2020 Is Outdated |tên 1=Amy |họ 1=Nordrum |ngày tháng=18 August 2016 |work=IEEE|ngày truy cập=ngày 28 tháng 7 năm 2017|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170628012318/http://spectrum.ieee.org/tech-talk/telecom/internet/popular-internet-of-things-forecast-of-50-billion-devices-by-2020-is-outdated|ngày lưu trữ=ngày 28 tháng 6 năm 2017}}</ref>
 
Về cơ bản, Internet Vạn Vật cung cấp kết nối chuyên sâu cho các thiết bị, hệ thống và dịch vụ, kết nối này mang hiệu quả vượt trội so với kiểu truyền tải [[máy-máy]] (M2M), đồng thời hỗ trợ da dạng [[giao thức]], miền (domain), và ứng dụng.<ref name="M2M-IoT">{{cite book |first1=J. |last1=Höller |first2=V. |last2=Tsiatsis |first3=C. |last3=Mulligan |first4=S. |last4=Karnouskos |first5=S. |last5=Avesand |first6=D. |last6=Boyle |url=http://store.elsevier.com/product.jsp?isbn=9780124076846 |title=From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence |publisher=Elsevier |year=2014 |isbn=978-0-12-407684-6}}</ref> Kết nối các thiết bị nhúng này (luôn cả các [[vật dụng thông minh]]), được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên tự động hóa trong hầu hết các ngành, từ những ứng dụng chuyên sâu như [[điện lưới thông minh]],<ref name="Smart-IoT">{{Chú thích web |tên 1=Olivier |họ 1=Monnier |url=http://e2e.ti.com/blogs_/b/smartgrid/archive/2014/05/08/a-smarter-grid-with-the-internet-of-things.aspx |tiêu đề=A smarter grid with the Internet of Things |website=Texas Instruments |ngày tháng=8 May 2014}}</ref> mở rộng tới những lĩnh vực khác như [[thành phố thông minh]].<ref>{{Chú thích web |url=https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0b/15/T0B150000153301PDFE.pdf |tiêu đề=Smart Cities Seoul: a case study |họ 1=Hwang |tên 1=Jong-Sung |họ 2=Choe |tên 2=Young Han |website=ITU-T Technology Watch |ngày tháng=February 2013 |ngày truy cập=23 October 2016}}</ref><ref>{{cite journal |url=http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6740844 |title=Internet of Things for Smart Cities |first1=Andrea |last1=Zanella |first2=Nicola |last2=Bui |first3=Angelo |last3=Castellani |first4=Lorenzo |last4=Vangelista |first5=Michele |last5=Zorzi |journal=IEEE Internet of Things Journal |volume=1 |number=1 |date=February 2014 |pages=22–32 |accessdate=26 June 2015}}</ref>IoT là một kịch bản của [[thế giới]], khi mà mỗi [[đồ vật]], [[con người]] được cung cấp một định danh của riêng mình, và tất cả có khả năng [[truyền tải]], trao đổi [[thông tin]], [[dữ liệu]] qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự [[tương tác trực tiếp]] giữa người với người, hay người với [[máy tính]]. IoT đã phát triển từ sự hội tụ của [[công nghệ không dây]], công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Nói đơn giản là một [[tập hợp]] các [[thiết bị]] có khả năng [[kết nối]] với nhau, với [[Internet]] và với [[thế giới|thế giới bên ngoài]] để thực hiện một công việc nào đó.<ref name=":1">{{Chú thích web|url = https://www.xxxx/threads/internet-of-things-la-gi-va-no-co-anh-huong-nhu-the-nao-trong-cuoc-song-cua-chung-ta.2129417/|tiêu đề = Internet of Things là gì và nó có ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?|ngày tháng=ngày 1 tháng 7 năm 2013|tác giả 1=KhiemLT|website=xxxx|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20150402163418/https://www.xxxx/threads/internet-of-things-la-gi-va-no-co-anh-huong-nhu-the-nao-trong-cuoc-song-cua-chung-ta.2129417/|ngày lưu trữ=ngày 2 tháng 4 năm 2015}}</ref>
 
Một vật trong IoT có thể là một người với một trái tim cấy ghép; một động vật ở trang trại với [[bộ chip sinh học]]; một chiếc xe với bộ cảm ứng tích hợp cảnh báo tài xế khi bánh xe xẹp hoặc bất kỳ vật thể tự nhiên hay nhân tạo nào mà có thể gán được một địa chỉ [[IP]] và cung cấp khả năng truyền dữ liệu thông qua mạng lưới. Cho đến nay, IoT là những [[liên kết]] máy-đến-máy (M2M) trong ngành [[sản xuất]], [[công nghiệp năng lượng]], [[xăng dầu|kỹ nghệ xăng dầu]].&nbsp; Khả năng [[sản phẩm]] được tích hợp máy-đến-máy thường được xem như là [[thông minh]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-anh/the-gioi-tuong-lai-cua-internet-of-things.html|tiêu đề = Thế giới Tương lai của Internet of Things 22/5/2014}}</ref>
IoT là một kịch bản của [[thế giới]], khi mà mỗi [[đồ vật]], [[con người]] được cung cấp một định danh của riêng mình, và tất cả có khả năng [[truyền tải]], trao đổi [[thông tin]], [[dữ liệu]] qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự [[tương tác trực tiếp]] giữa người với người, hay người với [[máy tính]]. IoT đã phát triển từ sự hội tụ của [[công nghệ không dây]], công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Nói đơn giản là một [[tập hợp]] các [[thiết bị]] có khả năng [[kết nối]] với nhau, với [[Internet]] và với [[thế giới|thế giới bên ngoài]] để thực hiện một công việc nào đó.<ref name=":1">{{Chú thích web|url = https://www.xxxx/threads/internet-of-things-la-gi-va-no-co-anh-huong-nhu-the-nao-trong-cuoc-song-cua-chung-ta.2129417/|tiêu đề = Internet of Things là gì và nó có ảnh hưởng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?|ngày tháng=ngày 1 tháng 7 năm 2013|tác giả 1=KhiemLT|website=xxxx|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20150402163418/https://www.xxxx/threads/internet-of-things-la-gi-va-no-co-anh-huong-nhu-the-nao-trong-cuoc-song-cua-chung-ta.2129417/|ngày lưu trữ=ngày 2 tháng 4 năm 2015}}</ref>
Với sự trợ giúp của công nghệ hiện hữu, các thiết bị này thu thập dữ liệu hữu ích rồi sau đó tự động nền tảng của Thành phố Thông minh, và các Hệ thống Quản lý Năng lượng Thông minh.
 
Một vật trong IoT có thể là một người với một trái tim cấy ghép; một động vật ở trang trại với [[bộ chip sinh học]]; một chiếc xe với bộ cảm ứng tích hợp cảnh báo tài xế khi bánh xe xẹp hoặc bất kỳ vật thể tự nhiên hay nhân tạo nào mà có thể gán được một địa chỉ [[IP]] và cung cấp khả năng truyền dữ liệu thông qua mạng lưới. Cho đến nay, IoT là những [[liên kết]] máy-đến-máy (M2M) trong ngành [[sản xuất]], [[công nghiệp năng lượng]], [[xăng dầu|kỹ nghệ xăng dầu]].&nbsp; Khả năng [[sản phẩm]] được tích hợp máy-đến-máy thường được xem như là [[thông minh]]<ref>{{Chú thích web|url = http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-anh/the-gioi-tuong-lai-cua-internet-of-things.html|tiêu đề = Thế giới Tương lai của Internet of Things 22/5/2014}}</ref>
Với sự trợ giúp của công nghệ hiện hữu, các thiết bị này thu thập dữ liệu hữu ích rồi sau đó tự động truyền chúng qua các thiết bị khác.<ref>{{Chú thích web |họ 1=Hendricks |tên 1=Drew |tiêu đề=The Trouble with the Internet of Things |url=http://data.london.gov.uk/blog/the-trouble-with-the-internet-of-things/ |website=London Datastore |nhà xuất bản=Greater London Authority |ngày truy cập=10 August 2015}}</ref> Các ví dụ hiện thời trên thị trường bao gồm [[nhà thông minh]] được trang bị những tính năng như kiểm soát và tự động bật tắt đèn, lò sưởi (giống như [[bộ ổn nhiệt thông minh]]), hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, và thiết bị gia dụng như máy giặt/sấy quần áo, máy hút chân không, máy lọc không khí, lò nướng, hoặc tủ lạnh/tủ đông có sử dụng Wi-Fi để theo dõi từ xa.{{citation needed|date=May 2017}}
 
Khi tự động hóa có kết nối internet được triển khai đại trà ra nhiều lãnh vực, IoT được dự báo sẽ tạo ra lượng dữ liệu lớn từ đa dạng nguồn, kéo theo sự cần thiết cho việc kết tập dữ liệu nhanh, gia tăng nhu cầu đánh chỉ mục, lưu trữ, và xử lý các dữ liệu này hiệu quả hơn. Internet Vạn Vật hiện nay là một trong các nền tảng của Thành phố Thông minh, và các Hệ thống Quản lý Năng lượng Thông minh.<ref name="InfoWorld-BigData">{{Chú thích web |họ 1=Violino |tên 1=Bob |tiêu đề=The 'Internet of things' will mean really, really big data |url=http://www.infoworld.com/d/big-data/the-internet-of-things-will-mean-really-really-big-data-223314 |website=InfoWorld |ngày truy cập=9 July 2014}}</ref><ref name="Internet of Things Database">{{Chú thích web |họ 1=Hogan |tên 1=Michael |tiêu đề=Internet of Things Database|url=http://www.scaledb.com/internet-things-database.php |website=ScaleDB|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20150207001554/http://www.scaledb.com/internet-things-database.php|ngày lưu trữ=7 February 2015|url hỏng=y|ngày truy cập=4 August 2017}}</ref>
 
Khái niệm "''the Internet of Things''" do Kevin Ashton làm việc tại Procter & Gamble, sau này là MIT's Auto-ID Center, giới thiệu vào năm 1999.<ref>{{Chú thích web|họ 1=Ashton|tên 1=K.|url=http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986|tiêu đề=That 'Internet of Things' Thing|ngày tháng=22 June 2009|ngày truy cập=9 May 2017}}</ref>