Khác biệt giữa các bản “Phương pháp luận”

Thêm liên kết
(Thêm liên kết)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Nhiệm vụ người mới
# Luận về một phương pháp<ref name="merrian-webster">[http://www.merriam-webster.com/dictionary/methodology Methodology], entry at [[Webster's Dictionary|Merriam–Webster]]</ref>
# Hệ thống các phương pháp <ref name="triz-phandung"/>
# [[Khoa học]] hoặc [[lý thuyết]] về phương pháp<ref name="triz-phandung">{{Chú thích sách
 
|họ = |tên = |tác giả = Phan Dũng |đồng tác giả= |biên tập= |khác= |tựa đề= Phương pháp luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật. Giải quyết vấn đề và ra quyết định. |năm gốc= |url= |định dạng= |ngày truy cập= |bản thứ= |series= |cuốn= |ngày tháng= |năm= |tháng= |nhà xuất bản= |nơi= |ngôn ngữ= Tiếng Việt |isbn= |oclc= |doi= |id= |trang=10 |chương= |url chương= |trích dẫn= |tham khảo= }}</ref>
38

lần sửa đổi