Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đổi hướng”

Thay cả nội dung bằng “0”
(Thay cả nội dung bằng “<includeonly>{{#invoke:redirect hatnote|redirect|1}}</includeonly><noinclude> {{documentation}} <!-- Categories go on the /doc subpage, and interwi…”)
Thẻ: Thay thế nội dung Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Thay cả nội dung bằng “0”)
Thẻ: Thay thế nội dung Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
0
<includeonly>{{#invoke:redirect hatnote|redirect|1}}</includeonly><noinclude>
{{documentation}}
<!-- Categories go on the /doc subpage, and interwikis go on Wikidata. -->
</noinclude>