Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Văn Sinh (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| chức vụ 4 = [[Bí thư Tỉnh ủy]] [[Thái Bình]]
| bắt đầu 4 = [[14 tháng 2]] năm [[2015]]
| kết thúc 4 = [[27 tháng 4]] năm [[2018]]<br>{{số năm theo năm và ngày|2015|2|14|2018|4|27}}
| tiền nhiệm 4 = [[Trần Cẩm Tú]]
| kế nhiệm 4 = [[Nguyễn Hồng Diên]]