Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Ý thức xã hội (Triết học Mác - Lênin)” ([Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))
{{đang viết}}
'''Ý thức xã hội''' ([[Triết học Marx-Lenin|Triết học Mác-Lênin]]) thuộc lĩnh vực tinh thần của đời sống xã hội bao gồm những tư tưởng, quan điểm, tình cảm, tâm trạng, thói quen, phong tục, tập quán, truyền thống… của cộng đồng xã hội được nảy sinh từ [[Tồn tại xã hội]] và phản ánh Tồn tại xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ý thức xã hội chỉ là một bộ phận của đời sống tinh thần.
 
== Tồn tại xã hội ==
Tồn tại xã hội là đời sống vật chất cùng những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội; có kết cấu bao gồm: Hoàn cảnh địa lý (điều kiện tự nhiên), điều kiện dân số và [[Phươngphương thức sản xuất]].
 
== Kết cấu của ý thức xã hội ==