Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

== Tính chất của ý thức xã hội ==
 
* ''Tính giai cấp'' , trong xã hội có giai cấp, ý thức xã hội luôn mang tính giai cấp. Các giai cấp khác nhau có điều kiện sống, thểsở hiệnkinh chủtế yếukhác nhau hệnên thường có tư tưởng, quan điểm khác nhau.
*''Ý thức xã hội mang tính dân tộc do'' các giai cấp trong cùng một dân tộc luôn chịu sự tác động của một số yếu tố chung (điều kiện tự nhiên, lịch sử…) và được thể hiện tập trung ở tâm lý xã hội.
*''Tính nhân loại,'' những giá trị mang tính phổ biến toàn nhân loại và những nội dung, những vấn đề đòi hỏi mối quan tâm chung của cả nhân loại.