Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

 
== Tồn tại xã hội ==
Tồn tại xã hội là đời sống vật chất cùng những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội; có kết cấu bao gồm: hoàn cảnh địa lý ([[điều kiện tự nhiên]]), điều kiện dân số và [[phương thức sản xuất]] vật chất.
 
== Kết cấu của ý thức xã hội ==