Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

không có tóm lược sửa đổi
'''Ý thức xã hội''' thuộclà khái niệm triết học dùng để chỉ các mặt, các bộ phận khác nhau của lĩnh vực tinh thần củatrong đời sống xã hội bao gồm những tư tưởng, quan điểm, tình cảm, tâm trạng, thói quen, phong tục, tập quán, [[truyền thống]]… của cộng đồng xã hội được nảy sinh từ [[tồn tại xã hội]] và phản ánh tồn tại xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Ý thức xã hội chỉ là một bộ phận của đời sống tinh thần.
 
== Tồn tại xã hội ==