Khác biệt giữa các bản “Trần Bình Minh”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của Nguyenthelong1988 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Linhcandng)
Thẻ: Lùi tất cả Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n
{{Viên chức
| tên = Trần Bình Minh
| hình = Tran Binh Minh.jpg
| ngang =
| cao =
| trưởng chức vụ 7 =
| ngày sinh ={{ngày sinh và tuổi|1958|12|26}}
| trưởng viên chức 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ khác 7 =
| thêm 7 =
| chức vụ 8 =
| bắt đầu 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 =
| trưởng chức vụ 8 =
| trưởng viên chức 8 =
| phó chức vụ 8 =
| phó viên chức 8 =
| chức vụ khác 8 =
| thêm 8 =
| chức vụ 9 =
| bắt đầu 9 =
| kết thúc 9 =
| tiền nhiệm 9 =
| kế nhiệm 9 =
| địa hạt 9 =
| trưởng chức vụ 9 =
| trưởng viên chức 9 =
| phó chức vụ 9 =
| phó viên chức 9 =
| chức vụ khác 9 =
| thêm 9 =
| chức vụ 10 =
| bắt đầu 10 =
| kết thúc 10 =
| tiền nhiệm 10 =
| kế nhiệm 10 =
| địa hạt 10 =
| trưởng chức vụ 10 =
| trưởng viên chức 10 =
| phó chức vụ 10 =
| phó viên chức 10 =
| chức vụ khác 10 =
| thêm 10 =
| chức vụ 11 =
| bắt đầu 11 =
| kết thúc 11 =
| tiền nhiệm 11 =
| kế nhiệm 11 =
| địa hạt 11 =
| trưởng chức vụ 11 =
| trưởng viên chức 11 =
| phó chức vụ 11 =
| phó viên chức 11 =
| chức vụ khác 11 =
| thêm 11 =
| chức vụ 12 =
| bắt đầu 12 =
| kết thúc 12 =
| tiền nhiệm 12 =
| kế nhiệm 12 =
| địa hạt 12 =
| trưởng chức vụ 12 =
| trưởng viên chức 12 =
| phó chức vụ 12 =
| phó viên chức 12 =
| chức vụ khác 12 =
| thêm 12 =
| quốc tịch =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1958|12|26}}
| nơi sinh = xã [[Đoàn Tùng]], huyện [[Thanh Miện]], tỉnh [[Hải Dương]], [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
| ngày mất =
| nơi mất =
| nơi ở = [[Hà Nội]]
| nghề nghiệp =
| miêu tả =
| chức vụ = [[Tập tin:Vietnam Television logo from 2013.svg|30px]]<br>[[Tổng giám đốc điều hành|Tổng Giám đốc]] [[Đài Truyền hình Việt Nam]]
| bắt đầu = [[1 tháng 5]] năm [[2011]]
| kết thúc = ''nay''<br/>{{số năm theo năm và ngày|2011|5|1}}
| tiền nhiệm = [[Vũ Văn Hiến]]
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt =
| trưởng chức vụ =
| trưởng viên chức =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ khác =
| thêm =
| chức vụ 2 =
| bắt đầu 2 =
| kết thúc 2 =
| tiền nhiệm 2 =
| kế nhiệm 2 =
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ khác 2 =
| thêm 2 =
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 =
| trưởng viên chức 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ khác 3 =
| thêm 3 =
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ khác 4 =
| thêm 4 =
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =
| kết thúc 5 =
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 =
| trưởng chức vụ 5 =
| trưởng viên chức 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ khác 5 =
| thêm 5 =
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| trưởng chức vụ 6 =
| trưởng viên chức 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ khác 6 =
| thêm 6 =
| chức vụ 7 =
| bắt đầu 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| cha = [[Trần Lâm (nhà báo)|Trần Lâm]]
| mẹ = Trần Thị Ý
| con =
| họ hàng = Trần Ngọc Dung (s.1950, chị)<br>Trần Kim Thu (s.1952, chị)<br>Trần Điện Biên (s.1954, anh)
| học vấn =
| giải thưởng =
| chồng =
| họ hàng = Trần Ngọc Dung (s.1950, chị)<br>Trần Kim Thu (s.1952, chị)<br>Trần Điện Biên (s.1954, anh)
| vợ =
| con cái =
| dân tộc = Kinh
| tôn giáo = Không
| đảng = [[File:Flag of the Communist Party of Vietnam.svg|23px]] [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
}}