Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huấn Hoa hồng”

Sưa lỗi
(Sưa lỗi)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ngày sinh = {{Ngày sinh và tuổi|df=yes|1984|9|3}}
| nơi sinh = [[Yên Bái]], [[Việt Nam]]
| ngày mất = 22/10 năm 2020
| cư trú = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]
| nơi mất =
Người dùng vô danh