Ngọc trai vàng

Tham gia ngày 24 tháng 4 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{/thử nghiệm}}
 
;Bài được đưa lên BCB:
;Đóng góp:
{{BCB|Son môi}}
{{BCB|Mascara}}
{{BCB|Bút kẻ mắt}}
{{BCB|Mỹ phẩm}}{{BCB|Nhang muỗi}}{{BCB|Kohl}}{{BCB|Kem BB}}{{BCB|Avon Products}}{{BCB|Sản phẩm tạo kiểu tóc}}{{BCB|Teresa Palmer}}{{BCB|Annie Edson Taylor}}{{BCB|Sindoor}}{{BCB|L'Oréal}}{{BCB|Phấn phủ}}{{BCB|Sơn móng}}