Khác biệt giữa các bản “Nguyên Hồng”

* Khi đứa con ra đời (tiểu thuyết, 1976)
* Những nhân vật ấy đã sống với tôi (hồi ký, 1978)
* Thù nhà nợ nước (tập I, trong bộ tiểu thuyết Núivề rừng[[Khởi nghĩa Yên Thế]], 1981)
* Núi rừng [[Yên Thế]] (tập II trong bộ tiểu thuyết, tậpvề II[[Khởi nghĩa Yên Thế]], 1993)
* Tuyển tập Nguyên Hồng (3 tập Tập I: 1983, Tập II: 1984, Tập III: 1985)