Khác biệt giữa các bản “Kushinagar”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
footnotes = |
}}
'''Kushinagar''' (''Câu-thi-na'', {{coord|26.741|N|83.888|E}}) là một thị xã và là một [[nagar panchayat]] của [[quận Kushinagar]] thuộc [[phân cấp hành chính ở Ấn Độ|bang]] [[Uttar Pradesh]], Đông [[Ấn Độ]]. Theo ''[[Kinh Đại Bát Niết-bàn]]'' (''Mahāyāna Mahāparinirvāṇa Sūtra'') và căn cứ dấu vết khảo cổ hiện đại, Kushinagar là nơi [[Tất-đạt-đa Cồ-đàm]] nhập [[Niết-bàn|niết bàn]] .<ref>{{cite book|author=United Nations|title=Promotion of Buddhist Tourism Circuits in Selected Asian Countries|url=https://books.google.com/books?id=F9ZhFMWSYKsC&pg=PA23|year=2003|publisher=United Nations Publications|isbn=978-92-1-120386-8|pages=23–24}}</ref><ref>{{cite book|author=Kevin Trainor |title=Buddhism: The Illustrated Guide |url=https://books.google.com/books?id=_PrloTKuAjwC |year=2004|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-517398-7 |pages=41 }}</ref><ref>{{cite book|author1=Elizabeth Lyons|author2=Heather Peters|author3=Chʻeng-mei Chang|title=Buddhism: History and Diversity of a Great Tradition|url=https://books.google.com/books?id=hkdxmAYVbJUC&pg=PA17|year=1985|publisher=University of Pennsylvania Museum of Archaeology|isbn=978-0-934718-76-9|page=17}};<br>{{cite book|author=Fred S. Kleiner |title=Gardner's Art through the Ages: Non-Western Perspectives |url=https://books.google.com/books?id=TlVeuxIgjwQC |year=2009|publisher=Cengage |isbn=0-495-57367-1 |pages=13, 31 }}</ref><ref>{{Citation |last = Huntington |first = John C |title = Sowing the Seeds of the Lotus |journal = Orientations |date=1986 |volume= September 1986 |pages = 47 |archiveurl= https://web.archive.org/web/20141128233735/http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/downloads/jchArticles/Part%205.pdf | archivedate = Nov 28, 2014 |url = http://huntingtonarchive.osu.edu/resources/downloads/jchArticles/Part%205.pdf | format = PDF}}</ref>
 
== Nhân khẩu ==
143

lần sửa đổi