Khác biệt giữa các bản “Viện Hàn lâm Khoa học Nga”

(most actual data)
Thẻ: Sửa ngày tháng năm
 
Viện Hàn lâm Khoa học Nga được [[Pyotr I của Nga|Pyotr Đại Đế]] thành lập tại [[Sankt-Peterburg]] năm 1724. Hiện nay Viện Hàn lâm Khoa học Nga có trụ sở tại thủ đô [[Moskva]]. Được bầu vào Viện Hàn lâm này là một vinh dự lớn cho các nhà khoa học.
Trong số các nhà khoa học Việt Nam có bốn03 người được bầu là Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Nga{{fact}}: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học [[Nguyễn Duy Quý]], Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học [[Đặng Vũ Minh]], Tiến sĩ Nguyễn Chơn Trung và một người được bầu là Viện sĩ chính thức là Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học [[Nguyễn Quốc Sỹ]]. Nếu tình thời kỳ Liên Xô thì có thêm 3 nhà khoa học Việt Nam là Viện sĩ [[Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô]] nữa: Giáo sư [[Trần Đại Nghĩa]] (1966); Giáo sư [[Nguyễn Khánh Toàn]] (năm ?) và Giáo sư [[Nguyễn Văn Hiệu]](1982).
 
==Cơ cấu tổ chức==