Khác biệt giữa các bản “Michael S. Hopkins”

Trang mới: “{{Infobox astronaut | name = Michael S. Hopkins | image = Michael S. Hopkins in 2018.jpg | type = Phi hành gia NASA | status…”
(Trang mới: “{{Infobox astronaut | name = Michael S. Hopkins | image = Michael S. Hopkins in 2018.jpg | type = Phi hành gia NASA | status…”)
Thẻ: Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh