Khác biệt giữa các bản “Quỳnh Tân”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Xã Quỳnh Tân nằm phía tây bắc huyện Quỳnh Lưu, cách trung tâm huyện gần 15 km, có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp thị xã [[Hoàng Mai (thị xã)|Hoàng Mai]] và xã [[Quỳnh Văn]]
*Phía bắc giáp thị[[QuỳnhHoàng Trang]] và xã [[Mai Hùng]]
*Phía tây giáp xã [[Quỳnh Thắng]] và xã [[Quỳnh Châu]]
*Phía nam giáp xã [[Ngọc Sơn]] và xã [[Quỳnh Hoa]].