Khác biệt giữa các bản “Sản xuất hàng hóa”

Không thay đổi kích thước ,  11 tháng trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
==Tham khảo ==
{{tham khảo}}
* ''Giáo trình Kinh tế học Chính trị [[Mác]] – [[Vladimir Ilyich Lenin|Lê nin]] (tái bản)'', Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn khoa học [[Mác]] – [[Vladimir Ilyich Lenin|Lê nin]], Tư tưởng Hồ Chí Minh, [[Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật]], [[Hà Nội]], năm [[20052004]]
* ''[[Kinh tế]] [[Chính trị]] [[Mác]] – [[Vladimir Ilyich Lenin|Lênin]]'' (in lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung), Vũ Anh Tuấn, Phạm Quang Phân, Tô Đức Hạnh, Nhà xuất bản Tổng hợp, [[thành phố Hồ Chí Minh]], năm [[2007]]
* ''[[100 (số)|100]] câu hỏi và bài tập [[kinh tế]] [[chính trị]] [[Mác]] – [[Vladimir Ilyich Lenin|Lênin]]'' (tái bản lần thứ 5), An Như Hải, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, [[Hà Nội]], năm [[2008]]
Người dùng vô danh