Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Chiến Thắng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| bắt đầu = 06 tháng 11 năm 2020
| kết thúc = nay
| tiền nhiệm = [[Lê Huy Vịnh]]
| kế nhiệm = đương nhiệm
| địa hạt =
| trưởng chức vụ = Tổng tham mưu trưởng [[Phan Văn Giang]]
| trưởng viên chức =
| phó chức vụ =
Người dùng vô danh