Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| image_map_caption = Vị trí của Uzbekistan (màu đỏ) trong [[Liên bang Xô viết]]
| national_motto = "[[Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!|Butun dunyo proletariati, birlashing!]]" <br /> {{small|"Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!"}}
| national_anthem = "[[Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan|Ўзбекистон Совет Социалист Республикасининг давлат мадҳияси]]" <br> ''Oʻzbekiston Sovet Sotsialist Respublikasining davlat madhiyasi;'' <br> {{small|"Quốc ca Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Uzbekistan"}} <centerbr> {{center|[[Tập tin:O'zbekiston Sovet Davlat Madhiyasi (vocal).ogg]] </center> }}
| common_languages = [[Tiếng Uzbek]] <br /> [[Tiếng Nga]]
| government_type = {{small|1924–1927; 1953–1990:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Marx-Lenin|Marx-Lenin]] <br /> {{small|1927–1953:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Hệ thống đơn đảng|đơn đảng]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|xã hội chủ nghĩa]] theo [[Chủ nghĩa Stalin|Stalin]] <br /> {{small|1990–1991:}} <br /> [[Nhà nước đơn nhất|Đơn nhất]] [[Cộng hòa|cộng hoà]] [[Tổng thống chế|tổng thống]]