Truy Mộng

Tham gia ngày 31 tháng 5 năm 2020
n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
 
== Quote ==
{{Quote|text="Tại hạ là tú tài, không dám nhận tinh thông kinh sử thông hiểu lễ nghĩa nhưng tuyệt đối chưa bao giờ làm mấy chuyện xấu và cũng chưa chắc làm chuyện tốt"|sign=Truy Mộng|source=}}