Khác biệt giữa các bản “Bộ Quốc phòng Việt Nam”

|Từ [[2015|2009]]
|Phụ trách công tác tình báo, gìn giữ hoà bình
Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ)
Trưởng Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng (ADSOM+) Việt Nam
|
|Phụ trách công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế, dân số, gia đình và trẻ em, thanh niên, phụ nữ, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng.
 
Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515)
|
|-