Khác biệt giữa các bản “Á thần”

Dùng Cat-a-lot
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm bản mẫu Chờ xóa
(Dùng Cat-a-lot)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Thể loại:Thần thánh]]
[[Thể loại:Bài chất lượng kém quá 7 ngày]]
[[Thể loại:Chờ xóa]]
Người dùng vô danh