Khác biệt giữa bản sửa đổi của “RISC-V”

n
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thuật ngữ ''RISC'' có từ khoảng năm 1980.<ref name="riscstart"/> Trước đó, có một số quan điểm cho rằng các máy tính đơn giản hơn có thể có hiệu quả, nhưng các nguyên tắc thiết kế không được mô tả rộng rãi. Máy tính đơn giản, hiệu quả luôn được quan tâm trong học tập.
 
Các học giả đã tạo ra bộ lệnh RISC DLX cho phiên bản đầu tiên của ''Kiến Trúc Máy Vi Tính: Phân Tích Định Lượng'' (''Computer Architecture: A Quantitative Approach'') vào năm 1990. David Patterson là một tác giả, và sau đó đã hỗ trợ RISC-V. DLX được dành cho mục đích giáo dục; các học giả và người có sở thích đã thực hiện nó bằng cách sử dụng [[Field-programmable gate array|FPGA]], nhưng nó không thành công về mặt thương mại thương mại.
 
Các CPU [[Cấu trúc ARM|ARM]], phiên bản 2 trở về trước, có bộ hướng dẫn miền công cộng và nó vẫn được [[Bộ trình dịch GNU|GNU Compiler Collection]] (GCC) hỗ trợ, một trình biên dịch phần mềm miễn phí phổ biến. Ba lõi nguồn mở tồn tại cho ISA này, nhưng chúng chưa được sản xuất.<ref name="amber"/><ref name="arm4u"/>
 
[[OpenRISC]] là một ISA nguồn mở dựa trên DLX, với các thiết kế RISC liên quan. Nó được hỗ trợ đầy đủ với các triển khai GCC và [[Linux]]. Tuy nhiên, nó có ít triển khai thương mại.