Khác biệt giữa bản sửa đổi của “RISC-V”

n
 
* Trung Tâm Cho Phát Triển Tin Học Cấp Cao (Centre for Development of Advanced Computing), Ấn Độ (C-DAC) đang phát triển một vi xử lý 64-bit Out-of-order Quadcore RISC-V.<ref>{{Chú thích web|url=https://timesofindia.indiatimes.com/home/education/news/c-dac-announces-tech-conclave-2019/articleshow/68650294.cms|title=C-DAC announces Tech Conclave 2019 - Times of India|website=The Times of India|accessdate = ngày 12 tháng 4 năm 2019}}</ref>
* Viện Kỹ Thuật Ấn Độ Madras (Indian Institute of Technology Madras) đang phát triển sáu thiết kế CPU nguồn mở RISC-V cho sáu mục đích sử dụng khác nhau, từ CPU [[32-bit|32 bit]] nhỏ cho [[Internet Vạn Vật|Internet vạn vật]] (IoT) đến CPU 64 bit lớn được thiết kế cho các máy tính quy mô kho như trang trại máy chủ dựa trên công nghệ RapidIO và Hybrid Memory Cube (Lập Phương Bộ Nhớ Ghép).<ref name="shakti"/><ref name="iitmadrasospp"/>
* [[NVIDIA|Nvidia]] có kế hoạch sử dụng RISC-V để thay thế bộ xử lý Falcon (Chim Ưng) trên các cardmạch đồ họa [[GeForce]] của họ.<ref>{{Chú thích video|url=https://www.youtube.com/watch?v=gg1lISJfJI0|title=NVIDIA RISC V Evaluation Story|date=July 2016|last=Xie|first=Joe|publisher=Youtube}}</ref>
* ASTC đã phát triển CPU RISC-V cho các IC nhúng.<ref>{{Chú thích danh sách thư|title=Re: [isa-dev] RISC V ISA for embedded systems|url=https://groups.google.com/a/groups.riscv.org/d/msg/isa-dev/j2okI7akT74/BQdUwjMRAgAJ}}</ref>
* lowRISC là một dự án phi lợi nhuận để thực hiện một hệ thống phần cứng SOC nguồn mở dựa trên RISC-V 64 bit.<ref name="lowrisc"/>
* Phòng Thử Nhiệm Mát Vi Tính, Đại Học Cambridge, phối hợp với Dự Án [[FreeBSD]] Project, đã port hệ điều hành đó sang 64-bit RISC-V 64-bit để sử dụng làm nền tảng nghiên cứu phần mềm-phần cứng.<ref name="freebsdriscv-committed"/>
* [[ETH Zürich|ETH Zurich]] và [[Đại học Bologna]] đã hợp tác phát triển bộ xử lý RISC-V PULPino mã nguồn mở<ref>{{Chú thích web|url=https://github.com/pulp-platform/pulpino|title=PULPino GitHub project|website=GitHub|accessdate =ngày 2 tháng 2 năm 2018}}</ref> như một phần của dự án Parallel Ultra-Low Power (PULP - Song Song Cực Hạ Năng Lượng) cho điện toán IoT tiết kiệm năng lượng.<ref>{{Chú thích web|url=https://pulp-platform.org/|title=PULP Platform|website=PULP Platform|accessdate =ngày 2 tháng 2 năm 2018}}</ref>
* Công Nghệ Esperanto (Esperanto Technologies) thông báo rằng họ đang phát triển ba bộ xử lý dựa trên RISC-V: lõi hiệu suất cao ''ET-Maxion'', Lõi tiết kiệm năng lượng''ET-Minion'' bộ xử lý đồ họa ''ET-Graphics''.<ref>{{Chú thích web|url=https://fuse.wikichip.org/news/686/esperanto-exits-stealth-mode-aims-at-ai-with-a-4096-core-7nm-risc-v-monster/|title=Esperanto exits stealth mode, aims at AI with a 4,096 core 7nm RISC-V monster|website=wikichip.org|language=en-US|accessdate =ngày 2 tháng 1 năm 2018}}</ref>