Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Chiến Thắng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| chức vụ 2 = Chính ủy Quân khu 9
| bắt đầu 2 = [[3 tháng 8]] năm [[2015]]
| kết thúc 2 = [[6 tháng 11]] năm [[2020]]<br/>{{số năm theo năm và ngày|20182015|8|3|2020|11|6}}
| tiền nhiệm 2 = [[Đinh Văn Cai]]
| kế nhiệm 2 = [[Nguyễn Văn Gấu]]