Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà Đấu xảo Hà Nội”

Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
Sau Cách mạng tháng Tám  năm 1945, khu này là trụ sở chỉ huy  của tự vệ Thành Hà Nội.
 
Trong thời kỳ Hà Nội bị tạm thời chiếm, [https://amthuc365day.com/nha-dau-xao-cung-van-hoa-huu-nghi-ha-noi/?p=58 Đấu xảo] là một trại lính của ngụy quân.
 
 
Công trình do kiến trúc sư Liên Xô Ixakôvich mẫu mã xây dựng từ 1/1/1978, khánh thành 1/9/1985.
 
Nhà Đấu Xảo , nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Hà [https://amthuc365day.com/nha-dau-xao-cung-van-hoa-huu-nghi-ha-noi/?p=58 Nội]
 
nguồn bài viết được trích dẫn tại [https://amthuc365day.com/nha-dau-xao-cung-van-hoa-huu-nghi-ha-noi/?p=58 đây]
 
== [https://amthuc365day.com/nha-dau-xao-cung-van-hoa-huu-nghi-ha-noi/?p=58 Nhà Đấu Xảo] , nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội ==
{{Tham khảo}}nguồn tham khảo [https://amthuc365day.com/nha-dau-xao-cung-van-hoa-huu-nghi-ha-noi/?p=58 https://amthuc365day.com/index.php/2020/11/16/nha-dau-xao-nay-la-cung-van-hoa-huu-nghi-ha-noi/]{{sơ khai kiến trúc Việt Nam}}
{{Kiến trúc Pháp ở Hà Nội}}
 
20

lần sửa đổi