Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama/Danh sách bài cần chạy bot”

copy, paste danh sách cho dễ, không cần định dạng
Thẻ: Đã được lùi sửa
(copy, paste danh sách cho dễ, không cần định dạng)
Thẻ: Đã được lùi sửa
Xin vui lòng ghi tên bài theo hàng mà bạn muốn chạy bot ở dưới đây (không cần định dạng văn bản):
 
#[[Cats (nhạc kịch)]]
#[[Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 2020]]
#[[Fred Trump]]
#[[Plants vs. Zombies 3]]
#[[Tạp chí]]
#[[Loch Ness]]
#[[LSD]]
#[[Raven (truyện tranh)]]
#[[HTTP 404]]
#[[Ảnh phản chiếu]]
#[[Công ty con]]
#[[Nông nghiệp]]
#[[Tổ chức tài chính]]
#[[Ông già và biển cả]]
#[[Netflix]]
Giải pháp cuối cùng
#[[Giải pháp cuối cùng]] [[Thành viên:Băng Tỏa|<span style="color:#DB7093">'''BăngTỏa'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|thảo luận]]) 00:43, ngày 22 tháng 11 năm 2020 (UTC)
 
#[[Giải pháp cuối cùng]] [[Thành viên:Băng Tỏa|<span style="color:#DB7093">'''BăngTỏa'''</span>]] ([[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|thảo luận]]) 00:43, ngày 22 tháng 11 năm 2020 (UTC)