Khác biệt giữa các bản “Gia Bình”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
== Làng nghề ==
Gia Bình thuộc vùng đất Kinh Bắc cũng có một số làng nghề từ lâu, với làng Đại Bái là nổi tiếng, các làng còn lại cần khôi phục để tạo nét văn hóa, đặc trưng của vùng đất Gia Bình:
-* Đúc đồng Đại Bái
 
-* Tre trúc Xuân Lai
- Đúc đồng Đại Bái
-* Làm bột lọc ở Ngụ
 
-* Trồng dưa Yên Việt
- Tre trúc Xuân Lai
-* Làm nón Môn Quảng
 
- Làm bột lọc ở Ngụ
 
- Trồng dưa Yên Việt
 
- Làm nón Môn Quảng
 
== Chú thích ==
26.174

lần sửa đổi