Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chúa Trịnh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| capital = [[Thăng Long|Đông Kinh]]
| common_languages = [[Tiếng Việt]]
| religion = [[Tam giáo quy nguyên]], [[Thiên Chúa giáo]]
| currency = [[Đồng xu|Tiền xu]]
| demonym =