Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

→‎Hành chính: Ấp 25 sáp nhập vào ấp 24
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Hành chính: Ấp 25 sáp nhập vào ấp 24)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
Xã Phong Thạnh A được chia thành 7 ấp: 3, 4, 4A, 18, 22, 24, 25.
 
==Lịch sử==