Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Xuân (kỹ sư)”

Viethavvh đã đổi Nguyễn Văn Xuân (kỹ sư) thành Nguyễn Ngọc Xuân: Tên khai sinh và không gây nhầm lẫn với nhiều người cùng tên Nguyễn Văn Xuân khác
(Viethavvh đã đổi Nguyễn Văn Xuân (kỹ sư) thành Nguyễn Ngọc Xuân: Tên khai sinh và không gây nhầm lẫn với nhiều người cùng tên Nguyễn Văn Xuân khác)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)
26.138

lần sửa đổi