Khác biệt giữa các bản “Pháo lựu M114 155mm”

không có tóm lược sửa đổi
n (Tuanminh01 đã đổi M-114 thành M114 155 mm howitzer (đã tắt đổi hướng): sửa lại tên đúng)
{{Infobox weapon
[[File:USArmy M114 howitzer.jpg|250px|thumb|right]]
|name=M114 155 mm Howitzer
Lựu pháo M114 155 mm là loại lựu pháo kéo được Quân đội Hoa Kỳ phát triển và sử dụng. Nó được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1942 như một loại pháo hạng trung với tên gọi 155 mm Howitzer M1. Nó đã được phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam, trước khi được thay thế bằng lựu pháo M198.
[[File:|image= USArmy M114 howitzer.jpg|250px|thumb|right]]
|image_size= 300
|caption=
|origin= United States
|type=[[Howitzer]]
<!-- Type selection -->
|is_ranged=
|is_artillery=yes
<!-- Service history -->
|service=1942–present
|used_by= See ''[[#Operators|operators]]''
|wars=[[World War II]] <br /> [[Korean War]] <br /> [[Vietnam War]] <br /> [[Cambodian Civil War]] <br /> [[Laotian Civil War]] <br /> [[Lebanese Civil War]] <br /> [[Salvadoran Civil War]] <br /> [[Iran–Iraq War]] <br /> [[Kurdish–Turkish conflict (1978–present)]] <br /> [[Yugoslav Wars]] <br /> [[Syrian Civil War]]
<!-- Production history -->
|designer=
|design_date=1939–1941
|manufacturer=[[Rock Island Arsenal]] (US)
|production_date=1941–1953
|number=10,300+{{Citation needed|date=September 2010}}
|variants= none
<!-- General specifications -->
|weight=Travel: {{convert|5800|kg|lb|abbr=on}}<br>Combat: {{convert|5600|kg |lb|abbr=on}}
|length=Travel: {{convert|7.315|m|ft|abbr=on|sigfig=1}}
|width=Travel: {{convert|2.438|m|ft|abbr=on|sigfig=1}}
|height=Travel: {{convert|1.8|m|ftin|abbr=on}}
|part_length=Bore: {{convert|3.564|m|ftin|abbr=on|sigfig=1}} L/23<br>Overall: {{convert|3.79|m|ftin|abbr=on}} L/24.5
|crew=11
<!-- Ranged weapon specifications -->
|cartridge=Separate-loading [[Shell (projectile)#Separate loading bagged charge|bagged charge]]
|caliber={{convert|155|mm|in|abbr=on}}
|action=
|rate=burst: 4 rpm <br>sustained: 40 rph
|velocity=563 m/s (1,847 ft/s)
|range=
|max_range={{convert|14,600|m|yd|abbr=on}}
|feed=
|sights=
<!-- Artillery specifications -->
|breech=Slow-cone [[interrupted screw]]
|recoil=[[Hydraulic recoil mechanism|Hydro-pneumatic]]
|carriage=[[Gun carriage#Modern gun carriages|Split trail]]
|elevation=−2°/+63°
|traverse=25° left or right
}}
'''Lựu pháo M114 155 mm''' là loại lựu pháo kéo được [[Quân đội Hoa Kỳ]] phát triển và sử dụng. Nó được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1942 như một loại pháo hạng trung với tên gọi 155 mm Howitzer M1. Nó đã được phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam, trước khi được thay thế bằng lựu pháo M198.
223.257

lần sửa đổi