Khác biệt giữa các bản “Hệ tọa độ địa lý”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Để xác định hoàn toàn một vị trí nằm trên, ở trong hoặc ở phía trên Trái Đất, ta cần phải xác định độ cao của điểm, được định nghĩa bằng vị trí của điểm theo chiều thẳng đứng so với trung tâm của hệ thống tham chiếu hoặc một vài định nghĩa bề mặt Trái Đất. Điều này được mô tả theo thuật ngữ khoảng cách theo chiều thẳng đứng đến Trái Đất bên dưới, nhưng, do sự nhập nhằng của chữ "bề mặt" và "chiều thẳng đứng", nó thường được mô tả phổ biến hơn bằng cách so sánh với những [[mốc]] được định nghĩa chính xác hơn như [[mặt nước biển trung bình]] (chính xác hơn nữa là [[geoid]], một mặt có thế năng trọng trường không đổi). Khoảng cách đến trung tâm [[Trái Đất]] có thể được dùng cho cả vị trí rất sâu hoặc một nơi nào đó trên không gian.
 
Những thuật ngữ khác được dùng tương ứng với khoảng của một điểm từ mặt đất hoặc một cột mốc khác là [[độ cao]], [[chiều cao]], và [[wiktionary:độ sâu|độ sâu]].
 
== Tọa độ địa tĩnh ==