Khác biệt giữa các bản “Thượng tướng Công an nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
| bãi bỏ =
| nhóm hàm = tướng lĩnh
| hàm trên = ''không[[Đại có''tướng ''(quânCông hàman caonhân nhất)''dân Việt Nam|Đại tướng]]
| hàm dưới = [[Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam|Trung tướng]]
| tương đương =
Người dùng vô danh