Ngọc Lâm Trần

Tham gia ngày 23 tháng 10 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thánh Tông Ngọc Lâm
 
Không có phấn đấu cần thiết thì làm sao có thể lập quốc trong vùng tranh chấp và xung đột chủ quyền của chính mình.?
 
Bằng cách phấn đấu để trở thành một thứ mà tâm trí điều hòa khiến bạn tin là cần thiết, bạn nhớ toàn bộ khởi điểm mà bạn đã là tất cả những gì bạn đang có và nếu như vậy vẩn không đủ, không có gì có thể làm cho nó đủ.
Tại nguồn của nền kinh tế này là tình yêu, không có gì có thể được thêm vào đó sẽ làm cho bạn trở thành một cái gì đó khác hơn như thế. Thậm chí nếu bạn tìm thấy thuốc chữa cho ung thư, nó sẽ không đủ trừ khi nó được bắt nguồn từ tình yêu, và nó sẽ không phải là thuốc chữa mà bạn sẽ làm cho bạn có cuộc sống đủ, nó sẽ là một phát sinh từ tình yêu con người.
 
Tình yêu là đủ, chỉ có những tâm trí điều hòa cần một cái gì khác, không hẳn, nhưng nếu đó là cái tự ái khiến cuộc sống hình thành một niềm tin khác thì tình yêu là cần thiết. Một niềm tin không phải là thật, đó là một câu chuyện được tạo ra bởi một tâm trí của chủ nghĩa. Không có sự thật nào trong niềm tin, tình yêu là có thật, niềm tin không phải là thật.
 
Nhiều nhất là lãng phí cả cuộc đời của họ để trở thành những gì bạn đã đơn giản là chỉ vì không nhận ra. Đó là lý do tại sao khi bạn ngừng phấn đấu để trở thành một cái gì đó khác nhau và bạn là ai, bạn ngừng tìm kiếm để trở thành một cái gì đó khác nhau sau đó bạn là ai.
Bạn không thể là bất cứ điều gì khác, nhưng bạn là ai, nếu bạn muốn tin rằng bạn là câu chuyện của bạn, đó là người mà bạn sẽ tự làm cho mình trở thành, nhưng đó không phải là bạn, đó chỉ là một câu chuyện của bạn.
 
Tại sao bạn nghĩ rằng khi điều này được hiểu là sẽ có hòa bình, bởi vì bạn sẽ ngừng phấn đấu để trở thành người khác và chỉ cần trở thành chính bạn. Đây là khi tình yêu đã có đủ, bởi vì bạn nhận ra tình yêu chỉ đơn giản là bạn là ai.
 
Họ nói chính xác rằng một thiên tài có thể làm những điều bất thường, và cho rằng tôi cũng sẽ nói như một "tên ngốc" có thể thể hiện một số điều thậm chí tốt hơn, điều này đã được tôi quan sát rất sớm trong cuộc đời này. Điều này cũng là một phần quan trọng của những gì đặt bản thân mình trên vị trí cao hơn.
 
Một hình ảnh tuyệt vời nhất, trở lại với một hình ảnh ngắn gọn và cũng là một ngọn tháp sống trong hình dạng tinh thể với các chuyển đổi trong nhiều hướng, rằng tầm nhìn đặc biệt nhất là trong tâm trí nhưng không thực sự như vậy, các kích thước bên trong phải truy cập được kết nối để chắc chắn.
 
Sau đó cố gắng thể hiện những hình ảnh này qua các công thức và các thuật toán logic khác nhau đã được cả hai chấp nhận như những thử thách thú vị và trước khi làm việc với các công thức nhận dạng khác nhưng lại không thực sự có thật.
 
Tin hay không mọi thứ đều có thể bị phá vỡ để đơn giản như một khoảnh khắc nhận ra, nhưng điều này là gì, điều mà họ gọi là sự "ngẫu nhiên hỗn loạn trong trật tự thế giới" chắc chắn không phải là quá ngẫu nhiên để chắc chắn.
299

lần sửa đổi