Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy tắc ứng xử”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
# ''Hai bên cần '''tách rời từng phần các nội dung tranh chấp''' để thảo luận. Những phần nội dung nào đạt được đồng thuận thì có thể đưa vào bài ngay lập tức.''
# ''Đối với những thông tin đặc biệt quan trọng đang có tranh chấp về tính chính xác khách quan, nếu một bên dẫn được '''ít nhất 2 (hai) nguồn hàn lâm''' đề cập đến, thông tin đó có thể được chấp nhận là có độ chính xác cao, trừ trường hợp bên còn lại cung cấp được bằng chứng là thông tin đã '''bị suy diễn, mạo nguồn hoặc được dẫn thông tin từ nguồn còn lại'''.''
# ''Hai bên cũng có thể đồng thời tổ chức một cuộc thăm dò và kêu gọi các thành viên bên ngoài góp ý kiến, nhằm tìm ra đề xuất khả dĩ được cả 2 bên đồng thuận. Thời gian thảo luận và thăm dò ý kiến không quá '''7 (bảy) ngày''' kể từ khi di chuyển nội dung tranh chấp vào trang thảo luận của bài.''.
# ''Nếu hết thời hạn trên, mà vẫn còn các phần nội dung tranh chấp, 2 bên có thể tổ chức một cuộc biểu quyết nhỏ trong thời gian '''7 (bảy) ngày''' để chọn phương án cuối cùng. Kết quả của tỷ lệ đa số sẽ được xem là xu hướng phổ biến và có khả năng được nhiều người ủng hộ nhất, do đó sẽ được chấp nhận đưa vào bài.''
# ''Sau khi có kết quả của biểu quyết, bản mẫu {{[[Bản mẫu:Mâu thuẫn|mâu thuẫn]]}} sẽ được tháo bỏ và phần nội dung được đưa vào theo kết quả biểu quyết sẽ được bảo lưu trong ít nhất '''30 (ba mươi) ngày'''. Sau thời hạn này, các thành viên có thể tái lập các quy trình trên để giải quyết các mâu thuẫn còn tồn đọng.''
299

lần sửa đổi