Khác biệt giữa các bản “Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2019”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
|Track=2019 Pacific typhoon season summary.png
|Strongest storm name= Halong
|Strongest storm pressure=905897
|Strongest storm winds=115
|Average wind speed=10
1

lần sửa đổi