Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mazurek Dąbrowskiego”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
|alt_title_2 = "Jeszcze Polska nie zginęła"
|en_alt_title_2= "Poland Is Not Yet Lost"
|prefix = NationalQuốc ca
|country = [[Ba Lan]]
|composer = Nhà soạn nhạc không rõ (sắp xếp bởi [[Kazimierz Sikorski]])
156

lần sửa đổi