Khác biệt giữa các bản “Ý thức xã hội”

Không thay đổi kích thước ,  6 tháng trước
n
Đã thay đổi mức khóa của “Ý thức xã hội (triết học Mác - Lênin)”: giữ mức khoá có trước khi đổi tên ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn))
n (Violetbonmua đã đổi Ý thức xã hội (Triết học Mác - Lênin) thành Ý thức xã hội (triết học Mác - Lênin): không cần viết hoa chữ Triết học)
n (Đã thay đổi mức khóa của “Ý thức xã hội (triết học Mác - Lênin)”: giữ mức khoá có trước khi đổi tên ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))
20.916

lần sửa đổi