Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Mittelstand]] (Đức, Áo, Thụy Sĩ)
* [[Xí nghiệp hương trấn]] (Trung Quốc)
* [[Doanh nghiệp dân doanh]] (Trung Quốc, Việt Nam)
* [[Công ty gia đình]]
* [[Tập đoàn kinh tế]]