Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Đại dịch COVID-19”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Đã được lùi sửa
{{Bài dịch|en|2019–20 outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)}}
 
 
==1 bài viết hay của En và Vi==
{{Diễn đàn|Xoviet nghetinh123|Mongrangvebet|03:11, ngày 28 tháng 1 năm 2020 (UTC)}}
: Lưu ý bạn Xoviet nghetinh123 không phát ngôn diễn đàn ở đây. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;A l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border-radius:3px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 19:07, ngày 27 tháng 1 năm 2020 (UTC)
 
Và nếu cần, thêm cách chữa trị bệnh hiên tại nhé. [[Thành viên:Plastic crayon|Plastic crayon]] ([[Thảo luận Thành viên:Plastic crayon|thảo luận]]) 03:49, ngày 4 tháng 4 năm 2020 (UTC)
 
== Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 7 tháng 2 năm 2020 ==
 
{{Sửa trang nửa khóa|<!-- Trang để sửa -->|xong=xong}}
<!-- Bắt đầu yêu cầu -->
Tôi là thành viên mới của Wikipedia Tiếng Việt.Tôi yêu cầu sửa chữa bài viết này vì sẽ cập nhật thông tin cần thiết để đối phó với dịch cúm nCOv-2019
<!-- Kết thúc yêu cầu -->
[[Thành viên:Minhtong4629|Minhtong4629]] ([[Thảo luận Thành viên:Minhtong4629|thảo luận]]) 06:25, ngày 7 tháng 2 năm 2020 (UTC)
: Mời bạn chép nội dung bạn cần nhập và nơi thông tin sẽ đưa vào ở đâu tại đây. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 06:26, ngày 7 tháng 2 năm 2020 (UTC)
 
== Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 7 tháng 2 năm 2020 ==
 
{{Sửa trang khóa|<!-- Trang để sửa -->|xong=xong}}
<!-- Bắt đầu yêu cầu -->
Tôi là thành viên mới của Wikipedia Tiếng Việt.Tôi yêu cầu sửa chữa bài viết này vì sẽ cập nhật thông tin cần thiết để đối phó với dịch cúm nCOv-2019
<!-- Kết thúc yêu cầu -->
[[Thành viên:Minhtong4629|Minhtong4629]] ([[Thảo luận Thành viên:Minhtong4629|thảo luận]]) 06:29, ngày 7 tháng 2 năm 2020 (UTC)
: Mời bạn chép nội dung bạn cần nhập và nơi thông tin sẽ đưa vào ở đâu tại đây. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 06:26, ngày 7 tháng 2 năm 2020 (UTC)
 
==Ông nào dịch quá ẩu ==
Sao ta không để hình ảnh như bên en và chuyển ảnh cũ xuống dưới như họ nhỉ? [[User:Keo010122|<span style="white-space:nowrap;text-shadow:#16BCDA 0.3em 0.4em 1.0em,#16BCDA -0.2em -0.2em 1.0em;color:#16BCDA"><b>Keo010122</b></span>]]<sup>[[User talk:Keo010122|<font color="yellow">'''Talk to me'''</font>]]</sup> 15:32, ngày 18 tháng 2 năm 2020 (UTC)
 
== Reference ==
{{Sửa trang hạn chế sửa đổi|Đại dịch COVID-19|xong=chua xong}} lỗi quá nhiều
Ở phiên bản tiếng Anh, phần <nowiki><ref></nowiki> được liệt kê ở cuối bài, tiện lợi trong việc kiểm soát nguồn bên enwiki nhưng khá bất lợi khi dịch sang tiếng Việt: mất ref, ref không có nội dung, dẫn đến đỏ lòm cả phần chú thích. Cần có nhân lực rà soát lại lỗi này (bằng cách sử dụng Ctrl + F, tìm ref name bị lỗi và copy mã nguồn tương ứng bên enwiki (được liệt kê ở [[En:2019–20 coronavirus pandemic#Reference|phần Reference]]) — [[User:Mongrangvebet|'''''Møñgζ∀ng√∑ß∃†''''']] ~ [[Thành viên:Mongrangvebet/CAPTCHA|<sub>trả lời CAPTCHA để vào trang thảo luận</sub> :))]] 18:00, ngày 14 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 
== Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 25 tháng 3 năm 2020 ==
 
{{Sửa trang hạn chế sửa đổi|Đại dịch COVID-19|xong=chua xong}}
[[Đặc biệt:Đóng góp/171.234.113.70|171.234.113.70]] ([[Thảo luận Thành viên:171.234.113.70|thảo luận]]) 14:10, ngày 25 tháng 3 năm 2020 (UTC)
 
== Cách tấn công của corona ==
 
[https://en.wikipedia.org/wiki/User:Cheater_no1 Cheater no1] ([https://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Cheater_no1 talk]) 20:30, 2 April 2020 (UTC)
 
== (Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 3 tháng 4 năm 2020)chưa hoàn tất ==
 
{{Sửa trang hạn chế sửa đổi|Đại dịch COVID-19|xong=chua xong}}
Thay đổi số liệu về các trường hợp mắc,tử vong hoặc đã khỏi bệnh [[Thành viên:JAP Nguyên|JAP Nguyên]] ([[Thảo luận Thành viên:JAP Nguyên|thảo luận]]) 02:59, ngày 3 tháng 4 năm 2020 (UTC) JAP Nguyên
 
== Link tấn công của corona đây ==
168

lần sửa đổi